Jäsenmaksu 2017

**

Kyläseuran jäsenmaksu päätetään syyskoukouksen yhteydessä.

Maksun tilinumero on 492400-170238

(IBAN: FI8049240010070238)

Vuoden 2017 jäsenmaksu on 10 €.