Jäsenmaksu 2018

**

Kyläseuran jäsenmaksu päätetään syyskoukouksen yhteydessä.

Maksun tilinumero on 492400-170238

(IBAN: FI8049240010070238)

Vuoden 2018 jäsenmaksu on 10 €.